Skip links

مراقبت‌های پس از گذاشتن فضا نگهدار

ارتودنسی و حفظ فضای دندانی برای کودکان

ارتودنسی و حفظ فضای دندانی برای کودکان

چگونه با ارتودنسی از فضای دندانی کودکان محافظت کنیم؟ بسیاری از مشکلات مربوط به دندان های نامنظم، ریشه در کودکی دارد. اگر در کودکی اقدامات لازم جهت مرتب کردن دندان ها انجام گیرد، در بزرگسالی نیازی به ارتودنسی نخواهد بود. ارتودنسی در کودکان به عنوان ارتودنسی پیشگیری شناخته می شود. از سن 7 سالگی به […]

مراقبت‌های پس از گذاشتن فضا نگهدار

مراقبت‌های پس از گذاشتن فضا نگهدار

فضا نگهدار : بیشتر کودکان در سه سالگی تمام مجموعه دندانهای شیری خود که ۲۰ عدد می باشد را در دهان دارند .. از طرفی وجود آنها به حفظ فضای قوس دندانی و فک کمک میکند و فضا را برای بیرون زدن دندانهای دائمی حفظ می نماید. هنگامی که دندانهای شیری زودتر از زمان طبیعی […]